Alle passanten dienen zich aan het huishoudelijk reglement van onze club te houden voor zover op hen van toepassing. Dat reglement hangt uit in het portaal van het bureau van de havenmeester.